Od kwietnia nowy opis oferty
23.02.2017 12:00

Od kwietnia nowy opis oferty

Wprowadzamy zmiany, dzięki którym ułatwimy kupującym przeglądanie ofert i podjęcie decyzji o zakupie. Zależy nam też na zwiększeniu spójności i przejrzystości Allegro. Dlatego od kwietnia będziemy udostępniać opcje, które pozwolą sprzedającym wystawiać oferty w nowej wersji.

Jak zmienimy oferty?


  • Każdą podzielimy na sekcje – chcemy oddzielić opis przedmiotu od warunków oferty. Informacje będziemy wyświetlać zawsze w tej samej kolejności, dzięki czemu kupujący szybciej znajdzie potrzebne informacje i łatwiej podejmie decyzję o zakupie.

  • Wprowadzimy więcej parametrów – użytkownik szybciej znajdzie przedmiot, którego szuka.

  • Nowy edytor opisu pozwoli sprzedającym stworzyć czytelne, przejrzyste opisy, które zawsze będą poprawnie wyświetlane w urządzeniach mobilnych.

  • Docelowo zdjęcia i załączniki do ofert będziecie mogli umieszczać bezpłatnie na naszych serwerach.


Na specjalnej stronie dokładnie opisaliśmy wprowadzane zmiany i wskazaliśmy kiedy je udostępnimy. Polecamy także artykuł w Magazynie Allegro.