7 marca: aktualizacja Regulaminu Allegro
28.02.2017 14:12

7 marca: aktualizacja Regulaminu Allegro

7 marca zaktualizujemy Załącznik nr 2 do Regulaminu Allegro. Jego nowe brzmienie prezentujemy w pliku PDF. Dodane fragmenty są w nim zaznaczone na zielono, a usunięte - na czerwono.

Pozostałe artykuły Regulaminu pozostaną bez zmian.