Aktualizacja Regulaminu Allegro
07.03.2017 15:40

Aktualizacja Regulaminu Allegro

Zaktualizowaliśmy Załącznik nr 2 do Regulaminu Allegro. Jego nowe brzmienie zobaczycie w pliku PDF. Dodane fragmenty są w nim zaznaczone na zielono, a usunięte - na czerwono.

Pozostałe artykuły Regulaminu nie zmieniły się.