28 marca: aktualizacja Regulaminu Allegro
21.03.2017 16:00

28 marca: aktualizacja Regulaminu Allegro

28 marca zaktualizujemy Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 6 do Regulaminu Allegro.


  • Z Załącznika nr 2 usuniemy podpunkt b) do punktu 9 w Artykule 1 oraz fragment punktu 1 w Artykule 4: "z wyjątkiem adresów prowadzących do serwisu allegro.de".

  • Z Załącznika nr 6 usuniemy podpunkt d) do punktu 5.


Fragmenty, które usuniemy, dotyczą serwisu Allegro.de. Pozostałe fragmenty Regulaminu pozostaną bez zmian.