Zmiana Regulaminu Allegro
28.03.2017 15:00

Zmiana Regulaminu Allegro

Zaktualizowaliśmy dziś Załączniki nr 2 i 6 do Regulaminu Allegro:


  • Z Załącznika nr 2 usunęliśmy podpunkt b) do punktu 9 w Artykule 1 oraz fragment punktu 1 w Artykule 4: "z wyjątkiem adresów prowadzących do serwisu allegro.de".

  • Z Załącznika nr 6 usunęliśmy podpunkt d) do punktu 5.


Usunięte fragmenty dotyczyły serwisu Allegro.de. Pozostałe zapisu Regulaminu pozostały bez zmian.