Zmiany w systemie komentarzy

1. Dlaczego wprowadzamy zmiany?

W handlu powszechną zasadą jest, że to kupujący oceniają profesjonalnych sprzedawców, zawodowo trudniących się handlem. Efektem są rekomendacje lub ostrzeżenia pomagające innym kupującym. Wprowadzenie na Allegro zmiany, w wyniku której oceny wystawiają tylko kupujący sprzedającym, jest realizacją tej zasady. W czasach, gdy na Allegro przeważały transakcje między osobami prywatnymi, wzajemne oceny były uzasadnione. Jednak obecnie ponad 85% transakcji na Allegro dotyczy produktów nowych, z gwarancją, od profesjonalnych sprzedających. Nowe zasady komentowania będą więc lepiej służyć interesom kupujących, dla których będą czytelnym narzędziem rozpoznawania dobrych sprzedających.


2. Czy oceny sprzedaży będą anonimowe?

Otrzymujemy sygnały od sprzedających, że z powodu anonimowych ocen sprzedaży trudno jest rozpoznać, które obszary obsługi klienta wymagają poprawy, a które są już na odpowiednio wysokim poziomie. Chcemy to zmienić, dlatego od 1 lutego br. oceny sprzedaży przestaną być anonimowe.


3. Kto będzie mógł ocenić transakcję?

Wzajemne oceny miały sens, gdy Allegro było platformą głównie dla osób prywatnych. Obecnie większość transakcji dotyczy przedmiotów nowych, z gwarancją, od profesjonalnych sprzedawców. Kupujący chcą polecać najlepszych sprzedawców, a ostrzegać przed nierzetelnymi, dlatego od 25 stycznia jedynie kupujący będą mogli oceniać transakcje.

Na dalszym etapie zmian zwiększymy ilość znaków, jakie może wpisać kupujący w komentarzu z 250 do 300.

Gdy ocena wystawiona przez kupującego będzie niezgodna z zasadami - będziemy wspierać sprzedającego tak, jak robimy to obecnie.


4. Czy sprzedający będzie mógł odnieść się do negatywnego komentarza?

Tak, w przypadku negatywnego komentarza sprzedający będzie mógł skorzystać z opcji odpowiedzi, jak ma to miejsce teraz.


5. Jak Allegro pomoże sprzedającym, którzy chcieliby otrzymać komentarz, a kupujący jeszcze go nie wystawili?

Przygotowujemy rozwiązanie, dzięki któremu sprzedający nie będą musieli prosić kupujących o ocenienie transakcji. Wyślemy tę wiadomość za sprzedających, co pozwoli im zaoszczędzić czas. Wprowadzenie tej nowej opcji nastąpi w terminie późniejszym - o szczegółach będziemy informować wkrótce.


6. Czy nadal będą do wyboru trzy typy komentarzy?

W przeprowadzonych przez nas badaniach kupujący wskazywali, że komentarze neutralne nie są dla nich pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie u danego sprzedającego. Dlatego od 25 stycznia kupujący będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: komentarz pozytywny lub negatywny. W dalszym etapie zastąpimy komentarz pozytywny i negatywny opcją polecam oraz nie polecam.


7. Czy kupujący bez pełnej aktywacji konta będzie mógł ocenić transakcję?

Nie, tylko kupujący, który dokonał pełnej aktywacji konta będzie mógł wystawić opinię o transakcji. O terminie wdrożenia tej zmiany poinformujemy w osobnym komunikacie.


8. Ile czasu kupujący będzie mógł wystawić komentarz?

Planujemy skrócić czas na wystawienie oceny transakcji do 90 dni. Gdy czas na wystawienie komentarza będzie dobiegał końca, będziemy wysyłać kupującym przypomnienie. O dokładnej dacie wdrożenia tej zmiany poinformujemy z wyprzedzeniem.


9. Czy coś zmieni się w punktacji i ilości komentarzy?

Obserwujemy, że na przestrzeni ostatnich lat sprzedający stale poprawiają jakość obsługi na Allegro. Dlatego w nowym systemie będziemy pokazywali i uwzględniali punkty, komentarze i oceny sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. To rozwiązanie ułatwi kupującym odróżnienie ofert sprzedających, którzy aktualnie świadczą najwyższą jakość obsługi od tych, którzy odnotowali spadek w tym obszarze.

Na nowej ocenie sprzedaży skorzystają również sprzedający, którzy stale pracują nad doskonaleniem obsługi klientów. Ewentualne problemy transakcyjne sprzed 12 miesięcy nie będą miały wpływu na bieżącą ocenę.

Przed wprowadzeniem zmian, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie, umożliwimy sprzedającym sprawdzenie, jak będą się prezentowały oceny sprzedaży według nowych i starych zasad.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wszystkich, którzy od wielu lat zbierają pozytywne opinie, jest to znacząca zmiana. Zależy nam, aby nowy system oceniania odpowiadał bieżącym potrzebom i uwzględniał zarówno interesy kupujących, jak i sprzedających.

10. Czy w nowym widoku ocen sprzedaży będą widoczne komentarze neutralne i unieważnione?

Nie, w nowym podglądzie ocen sprzedaży zarówno komentarze neutralne (wystawione przed wprowadzeniem zmian), jaki i komentarze unieważnione nie będą widoczne.

11. Mam na swoim koncie zgromadzone komentarze od sprzedających. Co się z nimi stanie?

Docelowo z karty kupującego znikną komentarze od wszystkich sprzedających.


12. Jak Allegro będzie wspierało sprzedających, jeśli kupujący wystawi krzywdzącą opinię?

Chcemy, aby kupujący przed przyznaniem mniej niż pięciu gwiazdek w ocenie sprzedaży lub przed wystawieniem negatywnej opinii, skorzystał z wszelkich możliwych sposobów wyjaśnienia sprawy ze sprzedającym. Dlatego zanim kupujący ostatecznie zatwierdzi niższą ocenę lub negatywny komentarz, zasugerujemy mu rozpoczęcie dyskusji przez Wsparcie Pozakupowe.

Jeśli kupujący wystawi błędny komentarz lub jego treść będzie naruszać nasze zasady, będzie możliwość jego poprawy lub usunięcia, tak jak odbywa się to teraz.

13. Gdzie sprzedajacy może sprawdzić, jak będą się prezentowały jego komentarze według nowych zasad?

W tym celu należy zalogować się na konto w Allegro, a następnie przejść na stronę Twoje oceny.Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem FAQ.