Zmiany w systemie komentarzy

 

1. Dlaczego wprowadzamy zmiany?

W handlu powszechną zasadą jest, że to kupujący oceniają profesjonalnych sprzedawców, zawodowo trudniących się handlem. Efektem są rekomendacje lub ostrzeżenia pomagające innym kupującym. Wprowadzenie na Allegro zmiany, w wyniku której oceny wystawiają tylko kupujący sprzedającym, jest realizacją tej zasady. W czasach, gdy na Allegro przeważały transakcje między osobami prywatnymi, wzajemne oceny były uzasadnione. Jednak obecnie ponad 85% transakcji na Allegro dotyczy produktów nowych, z gwarancją, od profesjonalnych sprzedających. Nowe zasady komentowania będą więc lepiej służyć interesom kupujących, dla których będą czytelnym narzędziem rozpoznawania dobrych sprzedających.


2. Czy oceny sprzedaży będą anonimowe?

Otrzymujemy sygnały od sprzedających, że z powodu anonimowych ocen sprzedaży trudno jest rozpoznać, które obszary obsługi klienta wymagają poprawy, a które są już na odpowiednio wysokim poziomie. Chcemy to zmienić, dlatego od 1 lutego br. oceny sprzedaży przestaną być anonimowe. 


3. Kto będzie mógł ocenić transakcję?

Wzajemne oceny miały sens, gdy Allegro było platformą głównie dla osób prywatnych. Obecnie większość transakcji dotyczy przedmiotów nowych, z gwarancją, od profesjonalnych sprzedawców. Kupujący chcą polecać najlepszych sprzedawców, a ostrzegać przed nierzetelnymi, dlatego od 25 stycznia jedynie kupujący będą mogli oceniać transakcje.

Na dalszym etapie zmian zwiększymy  ilość znaków, jakie może wpisać kupujący w komentarzu z 250 do 300.

Gdy ocena wystawiona przez kupującego będzie niezgodna z zasadami - będziemy wspierać sprzedającego tak, jak robimy to obecnie.


4. Czy sprzedający będzie mógł odpowiedzieć na ocenę kupującego?

Tak, sprzedający będzie mógł odpowiedzieć na ocenę typu nie polecam. W przypadku oceny polecam opcja odpowiedzi nie będzie dostępna.


5. Jak Allegro pomoże sprzedającym, którzy chcieliby otrzymać ocenę sprzedaży, a kupujący jeszcze jej nie wystawili?

Przygotowaliśmy rozwiązanie, dzięki któremu sprzedający nie będą musieli prosić kupujących o ocenę transakcji. Wysyłamy wiadomość z przypomnieniem za sprzedających po 14 dniach od opłacenia zakupu lub po 21 dniach od zakupu (jeśli płatność była poza PayU), co pozwoli im zaoszczędzić czas. Dodatkowo, na 14 dni przed upływem czasu na wystawienie oceny uprzedzimy kupujących, że zbliża się koniec 90-dniowego czasu na ocenienie zakupu.


6. Czy nadal będą do wyboru trzy typy komentarzy?

W przeprowadzonych przez nas badaniach kupujący wskazywali, że komentarze neutralne nie są dla nich pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie u danego sprzedającego. Dlatego od 25 stycznia kupujący będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: komentarz pozytywny lub negatywny. W dalszym etapie zastąpimy komentarz pozytywny i negatywny oceną polecam oraz nie polecam.


7. Czy kupujący bez pełnej aktywacji konta będzie mógł ocenić transakcję? 

Nie, bez pełnej aktywacji konta wystawienie oceny nie jest możliwe. Jeśli jednak kupujący aktywuje swoje konto do 90 dni od zakupu, będzie mógł go ocenić.


8. Jak długo kupujący będą mogli ocenić transakcję?

Skróciliśmy czas na ocenę transakcji do 90 dni. Na 14 dni przed upływem czasu na wystawienie oceny wyślemy kupującym przypomnienie.


9. Czy coś zmieni się w punktacji i ilości komentarzy?

Obserwujemy, że na przestrzeni ostatnich lat sprzedający stale poprawiają jakość obsługi na Allegro. Dlatego w nowym systemie będziemy pokazywali i uwzględniali punkty, komentarze i oceny sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. To rozwiązanie ułatwi kupującym odróżnienie ofert sprzedających, którzy aktualnie świadczą najwyższą jakość obsługi od tych, którzy odnotowali spadek w tym obszarze.

Na nowej ocenie sprzedaży skorzystają również sprzedający, którzy stale pracują nad doskonaleniem obsługi klientów. Ewentualne problemy transakcyjne sprzed 12 miesięcy nie będą miały wpływu na bieżącą ocenę.

Przed wprowadzeniem zmian, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie, umożliwimy sprzedającym sprawdzenie, jak będą się prezentowały oceny sprzedaży według nowych i starych zasad.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wszystkich, którzy od wielu lat zbierają pozytywne opinie, jest to znacząca zmiana. Zależy nam, aby nowy system oceniania odpowiadał bieżącym potrzebom i uwzględniał zarówno interesy kupujących, jak i sprzedających.

 

10. Czy w nowym widoku ocen sprzedaży będą widoczne komentarze neutralne i unieważnione?

Nie, w nowym podglądzie ocen sprzedaży zarówno komentarze neutralne (wystawione przed wprowadzeniem zmian), jaki i komentarze unieważnione nie będą widoczne.

 

11. Mam na swoim koncie zgromadzone komentarze od sprzedających. Co się z nimi stanie?

Docelowo z karty kupującego znikną komentarze od wszystkich sprzedających.


12. Jak Allegro będzie wspierało sprzedających, jeśli kupujący wystawi krzywdzącą opinię?

Chcemy, aby kupujący przed przyznaniem mniej niż pięciu gwiazdek w ocenie sprzedaży lub przed wystawieniem negatywnej opinii, skorzystał z wszelkich możliwych sposobów wyjaśnienia sprawy ze sprzedającym. Dlatego zanim kupujący ostatecznie zatwierdzi niższą ocenę lub negatywny komentarz, zasugerujemy mu rozpoczęcie dyskusji przez Wsparcie Pozakupowe.

Jeśli kupujący wystawi błędny typ oceny (np. polecam zamiast nie polecam), co będzie jednoznacznie wynikało z komentarza opisowego lub jego treść będzie naruszać nasze zasady, będzie możliwość jego usunięcia, tak jak odbywa się to teraz.

 

13. Gdzie sprzedający może sprawdzić, jak będą się prezentowały jego oceny według nowych zasad?

W tym celu należy zalogować się na konto w Allegro, a następnie przejść na stronę Twoje oceny.

   

Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami, zajrzyj do FAQ.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

 

Allegro